Thursday, October 14, 2010

Margins in Zarez


The Terminus of the World (Homage to Courbet) on the cover of Croatian magazine, Zarez.


#293
The Terminus of the World (Homage to Courbet)
Autor: Aleksandar Maćašev

"Margins je blog art projekat u formi intimnog vizuelnog dnevnika, kolekcija improvizovanih instalacija, prolaznih grafita i načetih radova koje izvodim u sopstvenom domu, a život imaju samo na webu (www.macasev-margins.blogspot.com).
The Terminus of the World (Homage to Courbet), 7. juli 2009., New York City, remake je poznate slike Gustava Courbeta The Origin of the World (L’Origine du monde), koju su već mnogi umetnici upotrebili za remake. Moja intervencija bila je jednostavna i bezazlena inverzija gde sam napravio kraj sveta među nogama muškarca. Ovih dana je ta slika meni dobila jedno teže značenje u svetlu održavanja Gay Pride-a u Beogradu u kojem sam i sâm učestvovao. Borba oko 'ispravne' upotrebe penisa koja se uglavnom završava krvlju."


ALEKSANDAR MAĆAŠEV je "vizuelno kulturni radnik" koji živi i radi u New Yorku. Ovih dana izašla je i njegova knjiga “Aleksandar Maćašev / Book”.

No comments: